HOUT MET EEN GOED VERHAAL!

Gewoon Buitengewoon is een kleinschalige zorgverlener voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

Uitgangspunten zijn:

  • gestructureerd werken in de natuur en maatschappij
  • ontwikkeling van ieders talenten
  • werken aan individuele doelen en hulpvragen
  • maken en verkopen van eerlijke, natuurlijke, producten

Voor deelnemers betekent Gewoon Buitengewoon een uitdagende, beschermde werkplek voor waardevolle daginvulling. Voor klanten is Gewoon Buitengewoon de sociaal bewogen leverancier van Hou(d)t van ons: eerlijke natuurproducten van hout.

We werken kleinschalig en maken gebruik van bestaande locaties van verenigingen, op momenten dat die niet in gebruik zijn. Verder worden we geholpen door verschillende deskundige, enthousiaste vrijwilligers. Daardoor kunnen we onze kosten laag en onze dienstverlening betaalbaar houden. Een groot deel van de inkomsten komen weer ten goede van het project. Gewoon Buitengewoon heeft als erkend zorgverlener een raamovereenkomst met de gemeente Peel en Maas. Deelnemers kunnen hun deelname daarom bekostigen via een pgb (persoonsgebonden budget) of vanuit de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.